Frequently Asked Questions

•   ร่าเริง    •   อย่างชาญฉลาด    •   ได้รับความเชื่อมั่น

วิธีการโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการโดยตรง

หนังสือในวิธีการโดยตรงมีทั้งหมดกี่เล่ม ?

มีหนังสือ 9 เล่ม ที่จะนำคุณไปสู่ CEFR (สำหรับอ้างอิงสหภาพยุโรป) ระดับ C2 (ระดับที่สูงที่สุด)

ฉันจำเป็นต้องทดสอบระดับหรือไม่ ?

ในวันแรกเมื่อคุณมาถึงที่โรงเรียนคุณจะได้รับการประเมินในการทดสอบระดับภาษาอังกฤษของคุณ หลังจากการทดสอบที่คุณจะเข้าร่วมชั้นเรียนครั้งแรกของคุณ ถ้าชั้นของคุณดูเหมือนจะง่ายเกินไปหรือยากที่คุณสามารถเปลี่ยนระดับของคุณได้

เกิดอะไรขึ้นถ้าผมต้องการที่จะเปลี่ยนหลักสูตร ?

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคุณ หากมีความแตกต่างในราคาของหลักสูตรที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนไปคุณก็จ่ายส่วนต่าง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามขึ้นอยู่กับที่ว่างของหลักสูตรนั้นด้วย

มีนักเรียนในห้องเรียนทั้งหมดกี่คน ?

แต่ละห้องมีนักเรียนสูงสุด 8 คนต่อห้อง อย่างไรก็ตามจำนวนนักเรียนที่มาเรียนโดยเฉพาะในแต่ละวัน 4 – 7 คน

ฉันจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรหรือไม่ ?

ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรในแต่ละระดับที่ตนเองเรียนสำเร็จ รวมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองของโรงเรียน

นักเรียนที่มาเรียนที่ Smartys English Academy มาจากที่ไหน ?

เรามีนักเรียนจากทุกส่วนของประเทศไทยและนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเช่นกัน

คุณครูของ Smartys English Academy เป็นครูที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดใช่หรือไม่ ?

ครูของเราทุกคนเป็นครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มาจากหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บวกกับบางท่านมาจากแอฟริกาใต้ ซึ่งทุกท่านได้รับการฝึกและมีคุณวุฒิที่เหมาะสม

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน ?

เลขที่ 74/99 Smartys English Academy ชั้น 3 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองสุพรรณบุรี 72000

okladki_direct_method

12558748_490360651170094_288718046_n

การสอบเข้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบเข้า

ฉันสามารถสอบ TOEFL มากกว่าหนึ่งครั้งได้หรือไม่ ?

แน่นอน คุณสามารถทำได้ จะมีการแจ้งคะแนนที่สอบได้ในครั้งที่ผ่านมา แต่ทุกโรงเรียนจะพิจารณาเฉพาะคะแนนล่าสุดที่ท่านสอบได้เท่านั้น นักเรียนหลายคนเข้าสอบ TOFEL มากกว่าหนึ่งครั้ง

มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ควรนำไปในการสอบ

นำบัตรที่แสดงการสมัคร หรือเอกสารที่ออกโดยผู้จัดการสอบ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้สอบที่มีรูปติด (สำหรับข้อมูลข้างต้นดูได้ที่ใบประกาศ) นอกจากนี้ นำดินสอดำเบอร์ 2 หรือ HB ยางลบอย่างดี และนาฬิกาข้อมือ (ไม่อนุณาตให้ใช้นาฬิกาปลุก)

อุปกรณ์ที่ไม่ควรนำมาด้วย ?

ไม่ควรนำกระดาษ อาหาร เครื่องคิดเลข พจนานุกรม (หรือหนังสืออื่นใด) เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป

ถ้าจำเป็น ฉันสามารถยกเลิกคะแนนของตอนเองได้หรือไม่ ?

คุณสามารถยกเลิกคะแนนของตนเองได้ในวันที่สอบ โดยการเติมความต้องการยกเลิกคะแนนในช่วง “Score Cancellation Section” ที่อยู่ในกระดาษคำตอบ TOELF ของคุณ

ไม่มีการลงโทษใด ๆ สำหรับการตอบผิดใน TOEFL ดังนั้น

ไม่ควรปล่อยให้ช่องคำตอบว่างเปล่า วิธีที่ดีที่สุด คือ การตัดคำตอบที่ไม่แน่ใจว่าข้อนั้นผิดออกไป แล้วเลือกคำตอบที่เหลืออยู่ นักการศึกษาบางท่านแนะนำว่า เมื่อคุณยังเหลือข้อที่คุณไม่ได้ตอบอยู่หลายข้อในขณะที่เวลากำลังหมดไป คุณอาจใช้วิธีการเลือกข้อคำตอบมาหนึ่ง แล้วใส่ในทุกข้อที่เหลืออยู่ (เช่น เลือกข้อ a ใส่ลงในทุกข้อที่เหลือ) จะเป็นวิธีที่ดีกว่าการเลือกข้อคำตอบแบบสุ่ม ๆ

ควรเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEFL อย่างไร ?

ควรศึกษาในเนื้อหาสาระในหนังสือของ Smartys และทำแบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ และฝึกทดสอบ นอกจากนี้ คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจคำสั่งในทุกบท และรู้รูปการของการทดสอบ และมั่นใจว่าคุณได้พิจารณาประกาศของ TOEFL ในกรณที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ

เมื่อไหร่จะมีการจัดการสอบ TOEFL ?

ในบางที่จะมีการจัดการสอบ TOEFL ทุกเดือน คุณสามารถเช็ควันที่จะจัดการสอบจากประกาศสอบ TOEFL ที่ใกล้บ้าน

การจัดการสอบ TOEFL มีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ ?

การสอบ TOEFL มีในหลายประเทศ ท่านสามารถขอรับข้อมูลสถานที่จัดการสอบ TOEFL ในต่างประเทศได้ โดยการเขียนถึงสำนักงานของ Smartys English Academy และถามถึงการประกาศ TOEFL ในต่างประเทศได้

ควรจะลงทะเบียนเพื่อสอบ TOEFL ได้ที่ไหน ?

โรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติเรียนทุกโรงเรียนจะมีประกาศ TOEFL และแบบฟอร์มการสมัครสอบ ถ้าโรงเรียนของท่านไม่มี เขียนจดหมายถึงสำนักงาน TOEFL เพื่อขอแบบฟอร์มการสมัครสอบได้ ข้อควรจำ ท่านควรสมัครสอบแต่เนิ่น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ก่อนวันสุดท้ายของประกาศ เนื่องจากในการสอบแต่ละครั้งจะมีที่นั่งสอบจำกัด เมื่อท่านเขียนใบสมัครสอบ ท่านต้องจดจำหมายเลขทะเบียน (เป็นตัวอักษรสีแดงอยู่มุมขวาด้านบนของแบบฟอร์ม) ท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขดังกล่าว ถ้าท่านมีความจำเป็นต้องติดต่อสำนักงาน TOEFL เกี่ยวกับการลงทะเบียนของท่านเอง

ฉันสามารถเดินเข้าไปสมัครสอบในวันสอบได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ ต้องสมัครสอบก่อนล่วงหน้า

เมื่อฉันได้รับบัตรที่รับรองการลงทะเบียน ฉันสามารถเปลี่ยนวันได้หรือไม่ ?

ไม่มีการอนุญาตให้เปลี่ยนวันทดสอบ ถ้าท่านตัดสินใจเปลี่ยนวันสอบใหม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใหม่พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดด้วย คุณสามารถร้องขอเงินลงทะเบียนบางส่วนที่ท่านได้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งแรกคืนได้ภายใน 60 วัน ของวันทดสอบที่ท่านลงทะเบียนไว้ครั้งแรก

เมื่อใบสมัครสอบของฉันได้รับการรับรองแล้ว สามารถเปลี่ยนสถานที่สอบได้หรือไม่ ?

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่สอบ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าสอบในสถานที่สอบตามวันที่กำหนดได้ ท่านอาจไปขอเข้าสอบในสถานที่สอบที่อื่นในวันเดียวกันได้ ถ้ามีที่ว่างและอุปกรณืที่ใช้ในการสอบ ท่านอาจได้รับอนุญาตสอบได้

ถ้าฉันไม่เข้าสอบฉันสามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้หรือไม่ ?

ถ้าท่านไม่ได้เข้าสนามสอบ และไม่ได้ทดสอบ ท่านมีสิทธิได้รับเงินค่าลงทะเบียนบางส่วนคืนได้ ขอคำปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Smartys English Academy

ถ้าฉันทำข้อสอบตอนหนึ่งเสร็จก่อนเวลา ฉันสามารถลงมือทำข้อสอบตอนต่อไปได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ในระหว่างเวลาที่จัดแบ่งไห้ในแต่ละตอนของข้อสอบ ท่านต้องทำข้อสอบเฉพาะในช่วงเวลาของข้อสอบตอนหนึ่ง ๆ เท่านั้น ถ้าผู้ควบคุมการสอบพบว่าท่านทำข้อสอบตอนอื่นคะแนนที่ท่านทำได้จะถูกยกเลิก

ฉันควรจะทำอย่างไรถ้าฉันเลือกทำเครื่องหมายคำตอบผิดข้อลงในกระดาษคำตอบ ?

เพื่อเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบกระดาษคำตอบของท่านเองในทุก ๆ 10 ข้อ ท่านต้องแน่ใจว่าถ้าท่านข้ามคำถามบางข้อไป ท่านก็ได้เว้นข้อคำตอบในกระดาษคำตอบด้วย ถ้าท่านพบว่าท่านได้ลงคำตอบผิดข้อไป อย่าไปลบออก ท่านสามารถ ยกมือขึ้นเพื่อขอกระดาษคำตอบใหม่ เพื่อให้การทำข้อสอบสมบูรณ์ให้ท่านเริ่มทำจากข้อที่ท่านพบว่าทำผิดไป ภายหลังจากการสอบ ผู้ควบคุมการสอบจะช่วยท่านในการตรวจสอบกระดาษคำตอบของท่าน

ฉันสามารถลบคำตอบที่ฉันรู้สึกว่าตอบผิดได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ แต่สิ่งที่สำคัญท่านต้องลบข้อที่ท่านเลือกผิดไปให้สะอาด ดังนั้นก่อนเข้าห้องสอบท่านต้องแน่ใจว่ายางลบของท่านลบสะอาดจริง ๆ เพื่อไม่ให้กระดาษคำตอบของท่านเป็นรอยเปื้อน ถ้ามีการกาเครื่องหมายเลือกคำตอบสองตัวเลือกในข้อเดียวกัน ถึงแม้ว่าท่านแสดงให้เห็นว่าท่านได้พยายามลบข้อที่ผิดออกแล้ว คะแนนของข้อนั้นก็จะได้รับการนับ

ฉันจะติดต่อการบริการการทดสอบทางการศึกษาได้อย่างไร ?

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Smartys English Academy ในเวลาทำการ หรือส่งกระทู้คำถามไปที่ผู้อำนวยการสถาบัน (Academy Director)info@smartysenglish.com

การเรียนรู้ภาษา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา

 

การเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอย่างไร ?

ภาษาเป็นสิ่งที่บุคคลเรียนรู้โดยการฟัง สมองของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ภาษาที่ได้ยิน ท่านทราบดีว่ามีหลายแห่งบนโลกนี้ที่ไม่ใช่อเมริกา แต่เป็นสถานที่ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงอย่างบางประเทศ เช่น แอฟริการตะวันตก นิวกินี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบว่าประชาชนพูดได้ 6 ภาษา พวกเขาทำได้อย่าง ? ที่นั่นไม่มีโรงเรียนสอนภาษา พวกเขาทำได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขา พวกเขาต้องไปตลาด พวกเขาพบกับผู้คนที่พูด 4 – 5 ภาษา และถ้าพวกเขาต้องไปทำการค้าหรือจับจ่ายสิ่งของ พวกเขาจำเป็นต้องรู้และเข้าใจภาษาอื่น ๆ ที่เขาใช้กันเพียงพอที่จะร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย นี่คือการเรียนรู้ภาษาเกิดขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็ก ด้วยการฟังและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจริง ๆ ในสถานการณ์จริงของชีวิต

วิธีการของ SEA สะท้อนเป็นแบบแผนของการเลียนแบบวิธีดังกล่าวอย่างไร ?

วิธีการเรียนรู้ภาษา คือการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตจริง Second language learning situations คือโดยการฟังภาษานั้น และวิเคราะห์ด้วยตนเอง บุคคลที่เรียนภาษาที่สองประสบความสำเร็จมากที่สุด ไม่ใช่ผู้ที่เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษา ถ้าท่านไปโรงเรียนสอนภาษาท่านควรเลือกไปเรียนที่โรงเรียนที่ใช้ทฤษฎีพิเศษที่เกี่ยวกับภาษาเรียนรู้ได้อย่างไร

กุญแจสำคัญในการเรียนภาษาคืออะไร ?

คุณต้องถามตัวคุณเองดูว่าทำไมมีผู้คนมากมายพยายามจะเรียนภาษาต่างประเทศแต่พวกเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จ ฉันคิดว่ามีสองเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงล้มเหลว นั้นก็เพราะพวกเขาไม่มีแรงจูงใจมากเพียงพอและเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสถานการณ์จริงมากพอ กุญแจสำคัญในการเรียนภาษาก็คือการนำสองอย่างนี้มารวมกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ ส่วนมากแล้วต้องมาจากตัวผู้เรียนเอง แต่ถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนภาษาพอสมควร ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคอร์สนั้น ๆ ที่จะต้องพยายามรักษาระดับความสนใจของผู้เรียนให้ได้โดยการนำเสนอสื่อการเรียนที่มีความน่าสนใจในตัวของมันเองอย่างต่อเนื่องและสื่อการเรียนเหล่านั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้นำไปใช้จริงนี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้สามารถรักษาแรงจูงใจไว้ได้ คราวนี้เรามาพูดกันถึงสื่อการเรียนบ้างถ้าคุณมีสื่อการเรียนที่จัดทำขึ้นมาโดยเจ้าของภาษาและมีสื่อเหล่านั้นจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ การเรียนรู้ภาษาก็จะเกิดขึ้นได้แล้ว เนื่องจากเรามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ อยู่แล้ว สมองของเราก็จะทำหน้าที่ที่เหลือให้เอง สมองแค่ต้องการแรงจูงใจที่มากพอและสื่อการเรียนชั้นดีที่จัดทำโดยเจ้าของภาษาในปริมาณที่เพียงพอเท่านั้น

กรุณาอธิยายแนวความคิดเบื้องหลังหลักสูตรของ Smartys English Academy

จากแง่คิดของผู้ที่เชี่ยวชาญหลายภาษา หลักสูตรของ Smartys เป็นเนื้อหาที่เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ มันจึงดูคล้ายกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก หลายคนที่ต้องการลดน้ำหนักและมีน้อยคนที่ทำได้ หลายคนที่พยายามเรียนภาษาต่างประเทศ แต่แล้วพวกเขากลับเบื่อเพราะขาดแรงกระตุ้น พวกเขาพบว่ามันยากด้วยการนำเสนอผู้เรียนด้วยเนื้อหาสาระของบทเรียนในเป้าหมายของภาษาหลักสูตรของ SEA เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนบทเรียนสนทนาในหนังสือที่เป็นชีวิตจริงในสถานการณ์ที่เป็นจริงตั้งแต่ระดับต้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและสอนให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที มีผลฉับพลัน

อะไรคือพื้นฐานที่ประกอบขึ้นมาเป็นภาษาต่าง ๆ ?

สมองของคนเราได้รับการโปรแกรมขึ้นมาให้สามารถรับรู้คำต่าง ๆ และนำมาเรียงเข้าด้วยกันได้โดยอัตโนมัติ แต่จะต่างกันไปในแต่ละภาษา ทั้งนี้ความต่างเหล่านี้ก็ไม่มากนักภาษาทุกภาษาเหล่านั้นเป็นภาษาถิ่นของภาษาเรา (“นักภาษาศาสตร์บางคนมองว่าภาษาแต่ละภาษาเป็นภาษาถิ่นของกันและกัน”) ดังนั้นพูดอีกแบบนึงก็คือ คุณมีเครื่องมือที่พร้อมและรอที่จะเรียนภาษาอยู่แล้ว แล้วคุณจะต้องทำอะไร คุณก็ต้องเรียนรู้ระบบเสียงของภาษานั้น ๆ ที่อาจแตกต่างจากภาษาของคุณ จากนั้นก็เรียนรู้คำต่าง ๆ และเมื่อคุณได้ทำเช่นนั้นแล้ว คุณก็ต้องเรียนรู้ว่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของคำแต่ละคำคืออะไร เพราะว่าคุณสมบัติของคำนั้น ๆ จะช่วยให้คุณสามารถน้ำคำต่าง ๆ มาเรียงเป็นประโยคได้ คุณเรียนรู้วิธีการเรียงคำในประโยคโดยการได้ยินของคุณ ถ้าจะให้ดีก็ควรจะได้ยินจากเจ้าของภาษานั้น ๆ นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้ คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้รายละเอียดยิบย่อยเกี่ยวกับกฎไวยากรณ์ เพราะว่าสมองของคุณก็มีความพร้อมที่จะช่วยคุณอยู่แล้ว

สมองของคนเรารับข้อมูลใหม่ ๆ ได้อย่างไร ?

เมื่อคุณได้ยินอะไรก็ตาม ข้อมูลนั้นก็จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบความทรงจำระยะสั้นของคุณ แต่ความทรงจำระยะสั้นเหล่านั้นก็จะหายไปถ้าไม่มีการได้ยินซ้ำหรือมีอะไรมาช่วยย้ำ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามาในความทรงจำของคุณ การที่จะทำให้ความทรงจำระยะสั้นเปลี่ยนไปเป็นความทรงจำระยะยาวนั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องได้รับการส่งผ่าน การส่งผ่านนี้เกิดขึ้นได้จากการทำซ้ำ ๆ แต่ถ้าข้อมูลเหล่านั้นผ่านเข้ามาซ้ำ ๆ เหมือนกับที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็จะทำให้กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ดังนั้นวิธีแก้ก็คือ ให้เอาข้อมูลชิ้นเดิม หรือข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมานำเสนอในรูปแบบที่ต่างออกไปเล็กน้อย เพื่อที่คุณจะได้เห็นสถานการณ์เดิมในมุมมองที่ต่างไป

ทำไมคุณจึงคิดว่าวิธีการเรียนของ Smartys จะได้ผล ?

ฉันคิดว่าสิ่งที่ทำให้วิธีการของ Smartys มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นแรก และนำเสนอนักเรียนด้วยสถานการณ์ที่สามารถดึงความสนใจและความเอาใจใส่ของนักเรียน ด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีในการดำเนินการดังกล่าว มาเผชิญกับความจริงว่าภาษาต่างประเทศหลาย ๆ ภาษามีความน่าเบื่อ แต่กุญแจที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษา คือ แรงจูงใจ ถ้านักเรียนขาดแรงจูงใจ และต้องทำแบบฝึกหัดซ้ำ ๆ การเรียนก็จะกลายเป็นสิ่งจำเจที่น่าเบื่อ การหาโปรแกรมภาษาที่ดีที่สามารถดึงความสนใจของผู้เรียนมันเรื่อที่ค่อนข้างหาได้ยากแต่ Smartys English Academy สามารถทำสิ่งที่หายากนั้นได้

logo-cefr

IMG_2817

School Reception

Learn Thai

FAQ about Learning Thai.

How much does it cost?

School fee 32,000 Baht only.
Extensions 1,900 Baht every 90 days

How long do I have to wait for the visa?

First we will need to apply for a letter from the Ministry of Education (MoE), Thailand requesting a one year ED visa for you. This takes between 1-2 days. Once we receive this letter, you will need to go outside Thailand with this letter to one of the Thai consulates (most nationalities can go to Malaysia, Laos, Cambodia and Singapore, some nationalities like Indians, Chinese, Pakistanis and middle eastern countries will need to go back to their country) where you will be issued a 3 months non-immigrant ED visa. With this visa you will need to come back to us and we will get a second letter in your favor from the MoE certifying your enrolment, this letter will get you a 1 year ED-Visa stamp at the local immigration office for the duration of the course. No visa runs required at all.

Due to our good contacts we are able to provide the ED-Visa within a weeks time, provided your documents are complete.

How many years can I study Thai at Smartys?

You can study at least 5-6 years, but you will be required to have a new visa for every year. Once this visa runs out and you are still interested in continuing your studies we will repeat the same procedure and you will be able to extend your study period for another year.Our ED-visa is eligible for 5-6 years.

Do you guarantee that I will receive this 1 year non-immigrant ED visa?

Yes,we do guarantee. Smartys is registered and licensed by the Ministry of Education Thailand for providing education to international students and promoting Thai language and Thai culture. We can also help with obtaining this visa for people who are not in Thailand at present but who wish to come to Thailand in order to learn Thai; we can send all the documents required to your country to facilitate the issuance of 1 year ED- Visa.If you need any further information,please feel free to contact us through our email or on any of our office numbers.

Can all nationalities apply to study Thai at Smartys and receive the ED visa?

Yes, all nationalities qualify for the Thai course. The Ministry of Education (MoE) does not make any discrimination based on color,nationality or creed among the students.. Europeans, Asians and Africans are all treated the same and are welcome to study Thai and learn about the Thai culture.

Which Nationalities have to apply for the ED visa in their country?

India, China, Sri Lanka, Bangladesh, Nigeria, Iran, Middle Eastern countries.

How many lessons?

200 hours each of Beginners,Intermediate and Advanced.
At the end of the course each year, you shall be provided a certificate by Smartys, duly stamped by the Ministry of Education.

How often do I have to come to school?

You will need to study at least 4 lessons a week, we have two options:
2 days a week for 2 lessons or 1 day a week for 4 lessons. (Saturdays and Sundays)

How do I apply?

Simply come to Smartys and bring your passport, six recent pictures (3 x 4 cm.) along with the fee.

[jr_instagram id=”2″]

Follow Us Across The Web…

facebook instagram twitter linkedin youtube line googleplus

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

บทเรียนฟรี

ทดลองเรียนฟรีเพื่อให้เห็นวิธีการทำงานของวิธีการตรง

สมาร์ทตี้ คลับ

คลับนักเรียนสมาร์ทตี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเป็นพิเศษ และส่วนลดพร้อมด้วยประโยชน์อื่น ๆ ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อให้ทราบการติดต่อเรามากขึ้น หรือเพียงร่วมสนุกกับคลับนักเรียนของเรา พร้อมประโยชน์อื่น ๆ และส่วนลดพิเศษ อีกมากมาย

โฮมเวิร์ค คลับ

คลับการบ้านสมาร์ทตี้ เป็นโปรแกรมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมกับความช่วยเหลือพิเศษ สถานที่ที่เงียบ สงบเหมาะแก่การทำการบ้านของนักเรียน เป้าหมายหลักของคลับการบ้าน คือ ช่วยให้ค่อย ๆ ซึมซาบนิสัยที่ดี, ทักษะขององค์กร, และ นักเรียนทุกคนรู้สึกถึงความสำเร็จ