ข่าวประชาสัมพันธ์

•   ร่าเริง    •   อย่างชาญฉลาด    •   ได้รับความเชื่อมั่น

พันธกิจของ | Mission

แนะนำพันธกิจโดยสังเขป

หลักสูตรภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาร์ทตี้ส์ อิงลิช อคาเดมี (เอส อี เอ) ที่เราให้สัญญาว่าจะพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการลงทุนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเรา  พันธกิจของเราก็คือ “ช่วยให้คนไทย ทั้งเข้าใจ และมีความสุขจากการได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ”

 

ที่ เอส อี เอ  เรามุ่งมั่นใส่ใจในเรื่องของการสื่อสาร เพราะการสื่อสารถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดทางให้กับชีวิต ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเป็นหัวใจสำคัญทีช่วยให้ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น นิสิตนักศึกษา พนักงาน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปประสบความสำเร็จ  ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้เราตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบตรงซึ่งเป็นระบบการสอนภาษาอังกฤษอันมีชื่อเสียงและได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้น

our-mission-smartys-engish-language-school

adminssion

ขั้นตอนการรับสมัคร

แนะนำขั้นตอนการรับสมัครโดยสังเขป

 

ขั้นที่ 1 PROVA

วันแรกที่คุณมาที่ สมาร์ทตี้ส์ อิงลิช อคาเดมี เราจะให้คุณทำแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางภาษาที่เรียกว่า PROVA โดยมีค่าใช้จ่ายในการทำแบบทดสอบ ราคา 1600 บาท  ซึ่งแบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน อันประกอบไปด้วย  คำถามจำนวน 30 ข้อสำหรับคำถาม ใช่ หรือไม่ใช่ (Yes/No’ questions ),  แบบทดสอบคำศัพท์,  แบบทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ, และ การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ซึ่งผลของการทดสอบนี้จะช่วยให้เรารู้ระดับทางภาษาของคุณ

 

ขั้นที่ 2 บทเรียนทดลอง

หลังจากที่คุณได้ทำแบบทดสอบ PROVA แล้ว เราจะให้บทเรียนทดลองกับคุณเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสกับวิธีการเรียนการสอนแบบตรงที่ทางเราได้ใช้ รวมทั้งคุณจะได้เห็นวิธีการสอนของครูในชั้นเรียน และเมื่อเราได้รับผลการประเมินของคุณทั้งจากแบบทดสอบ PROVA และบทเรียนทดลองแล้ว ทางเราจะจัดให้คุณได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณ โดยมีหนังสือจำนวนทั้งหมด 9 เล่มด้วยกันที่จะพาคุณไปสู่ มาตรฐาน CEFR ในระดับ C2

 

คุณจะได้รับหนังสือรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก ๆ หลักสูตรที่คุณเรียนสำเร็จ

ตารางเรียน

ตารางเรียนโดยสังเขป

 

ห้องเรียนรวม

วันธรรมดา 

48คาบ – 8 หน่วย  หนังสือ 1 เล่ม

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ – 5 วันต่อสัปดาห์

10.00-12.50                                   3 periods a day *                   duration 3.5 weeks

14.00-16.50                                   3 periods a day *                   duration 3.5 weeks

17.00-18.50                                   2 periods a day *                   duration 4.5 weeks

 

วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ – 3 วันต่อสัปดาห์

17.00-18.50                                   2 periods a day *                   duration 8 weeks

19.00-20.50                                   2 periods a day *                   duration 8 weeks

 

วันอังคาร , วันพฤหัสบดี- 2 วันต่อสัปดาห์

17.00-18.50                                   2 periods a day *                   duration 12 weeks

19.00-20.50                                   2 periods a day *                   duration 12 weeks

 

24 คาบ- 4 หน่วย หนังสือ ½ เล่ม

วันจันทร์ , วันพุธ, วันศุกร์ – 3 วันต่อสัปดาห์

17.00-18.50                                  2 periods a day *                   duration 4 weeks

19.00-20.50                                  2 periods a day *                   duration 4 weeks

 

วันอังคาร, วันพฤหัสบดี – 2 วันต่อสัปดาห์

17.00-18.50                                    2 periods a day *                   duration 6 weeks

19.00-20.50                                    2 periods a day *                   duration 6 weeks

 

 

เสาร์-อาทิตย์

48 คาบ – 8 หน่วย  หนังสือ 1 เล่ม

วันเสาร์-วันอาทิตย์  – 2 วันต่อสัปดาห์

10.00-12.50                                   3 periods a day *                   duration 8 weeks

14.00-16.50                                   3 periods a day *                   duration 8 weeks

17.00-18.50                                   2 periods a day *                   duration 12 weeks

 

วันเสาร์-วันอาทิตย์  – 2 วันต่อสัปดาห์

17.00-18.50                                   2 periods a day *                   duration 8 weeks

19.00-20.50                                   2 periods a day *                   duration 8 weeks

 

 

24 คาบ- 4 หน่วย หนังสือ ½ เล่ม

วันเสาร์-วันอาทิตย์- 2 วันต่อสัปดาห์

17.00-18.50                                  2 periods a day *                   duration 6 weeks

19.00-20.50                                  2 periods a day *                   duration 6 weeks

 

 หนึ่งคาบเท่ากับ 50 นาที และเราจะพัก 10นาทีระหว่างคาบ

 

วิธีการเรียนการสอนแบบตรงทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วถึง 4 เท่า ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการพูด เรารับรองผลกับนักเรียนทุกคน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • หากทางเราไม่สามารถเปิดหลักสูตรสอนได้ภายใน 6 สัปดาห์ ท่านสามารถขอรับเงินคืนได้
  • กรุณานำใบเสร็จตัวจริงมาแสดงเท่านั้น ในกรณีที่ขอรับเงินคืน
  • ค่าลงทะเบียน ค่าสอบวัดผล และ ค่าหนังสือ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
  • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ หลังจากที่หลักสูตรนั้นได้เริ่มการเรียนการสอนแล้ว
  • ไม่สามารถยกเลิกชั้นเรียนได้ สำหรับการเรียนการสอนแบบเรียนรวม
  • ขนาดของห้องเรียนรวมมีผู้เรียนประมาณ 5-8 คน
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำการสอนหากห้องเรียนรวมมีผู้เรียนน้อยกว่า 5 คน

img1

CE_CEFR_schools_11_1_2011_Outlines

logo-cefr

Smartys-English

การรับประกันของเรา

การรับประกันของเราพอสังเขป

เมื่อนักเรียนลงเรียนคอร์สใดก็ตามที่ Smartys English Academy ทางโรงเรียนจะสอนจนกระทั่งนักเรียนสอบผ่านหลักสูตรได้สำเร็จและพร้อมที่จะนำนักเรียนก้าวไปสู่ระดับต่อไป แต่ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านทางเราอนุญาตให้นักเรียนคนดังกล่าวเรียนซ้ำอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่าเรียน (ทุกคอร์ส) Smartys English Academy จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสอนและการบริการสูงสุด ดังที่กล่าวข้างต้น นักเรียนที่มีสิทธิ์ในการเรียนซ้ำอีกครั้งนั้น ต้องมาเรียนที่โรงเรียน 90% ของชั่วโมงเรียนทั้งหลักสูตร และได้ทำงานที่ครูผู้สอนมอบหมายในชั้นเรียนได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

 

Smartys English Academy รับประกันว่าคุณจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นและนั่นหมายความว่าคุณมีค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษน้อยลง และเรียนรู้ได้เร็วขึ้นโดยการพูดอย่างต่อเนื่องในระหว่างเรียน, ฟังคำถาม, และตอบคำถามในประโยคที่สมบูรณ์ ความชำนาญในภาษามาจากการใช้ภาษาโดยการพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
Smartys English Academy เป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนและลูกค้าขององค์กรเราได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ Smartys English Academy ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี ในศูนย์การค้านาซ่ามอลล์ ชั้น 3 เราใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดที่จะทำให้กระบวนการเรียนรู้ของคุณสนุกและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร และ การรับรอง

แนะนำหลักสูตรและการรับรองของเราสั้น ๆ

 

หลักสูตร และ การรับรอง

แนะนำหลักสูตร และ การรับรองของเราพอสังเขป

วิธีการโดยตรง คือ การสอนภาษาอังกฤษแบบตรง ช่วยลดระยะเวลา 1 ใน 4 ของการเรียนในเวลาปกติ ดำเนินการโดยนักเรียนเพื่อไปสู่ระดับแคมบริดจ์ใบรับรองแรกจากประเทศอังกฤษ

วิธีของหลักสูตรนี้ มีหนังสือทั้งหมด 9 เล่ม ประกอบด้วย 7 หรือ 8 โมดูล ขึ้นอยู่กับหนังสือ คำอธิบายด้านล้างคือเนื้อหาของ 6 เล่มแรก มี 3000 คำ, สำนวน, และไวยากรณ์

 

เลเวล A1

หนังสือเล่มที่ 1 โมดูล 1 – หนังสือเล่มที่ 2 โมดูล 4

คุณสามารถที่จะเข้าใจและใช้ในชีวิตประจำวัน การแสดงออกที่คุ้นเคยและวลีพื้นฐานได้ จุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น เขา / เธอ อยู่ที่ไหน, เขา / เธอ รู้, และ สิ่งของที่ เขา / เธอ มี คุณสามารถที่จะแนะนำเขา หรือ ตัวเอง และคนอื่นได้

คุณสามารถที่จะโต้ตอบกับคู่สนทนาแบบง่ายได้ พูดช้า ๆ และ ชัดเจน พร้อมช่วยเหลือระหว่างสนทนา

 

เลเวล A2

หนังสือเล่มที่ 2 โมดูล 5 – หนังสือเล่มที่ 3 โมดูล 7

คุณสามารถที่จะแนะนำประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ ได้ในทันที (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลครอบครัวเบื้องต้น, ช็อปปิ้ง, ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น, การจ้างงาน)

คุณสามารถที่จะสื่อสารเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คุ้นเคยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้

คุณสามารถที่จะอธิบายเบื้องหลังของบุคคลอื่น, สภาพแวดล้อมโดยรอบในพื้นที่, และความต้องการได้ในทันที

 

เลเวล B1

หนังสือเล่มที่ 4 โมดูล 1 – หนังสือเล่มที่ 5 โมดูล 7

คุณสามารถที่จะเข้าใจจุดหลักของมาตรฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคย การทำงาน, โรงเรียน, การพักผ่อน ฯลฯ ได้

คุณสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือในขณะที่เดินทางไปยังสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้

คุณสามารถทำการเชื่อมต่อข้อความในหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจส่วนบุคคลได้

คุณสามารถที่จะอธิบายประสบการณ์หรือเหตุการณ์, ความฝัน, ความทะเยอทะยาน และให้เหตุผลอย่างสั้น ๆ ได้ หรือบอกเป็นตัวเลือกและแผนได้

 

เลเวล B2

หนังสือเล่มที่ 6 โมดูล 1 – 8

คุณสามารถที่จะเข้าใจหลักความคิดของข้อความที่ซับซ้อนทั้งหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งการอภิปรายทางวิชาการในสาขาของคุณหรือบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญได้

คุณสามารถโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาเป็นไปอย่างปราศจากความเครียดทั้งคุณและคู่สนทนา

คุณสามารถอธิบายข้อความที่มีรายละเอียดทั้งพูดและเขียน และอธิบายมุมมองในประเด็นเฉพาะให้ข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

Founder | Business Partner | Managing Director,

Sunny Love, M.A. (English), D.B.A., TESOL, PELT, TEFL
sunny@smartysenglish.com | Tel: +66 (0) 354 46842

Smartys-Certificate

img-1

[jr_instagram id=”2″]

สามารถติดตามเราผ่าน…

facebook instagram twitter linkedin youtube line googleplus

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

บทเรียนฟรี

ทดลองเรียนฟรีเพื่อให้เห็นวิธีการทำงานของวิธีการตรง

สมาร์ทตี้ คลับ

คลับนักเรียนสมาร์ทตี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเป็นพิเศษ และส่วนลดพร้อมด้วยประโยชน์อื่น ๆ ให้กับนักเรียนของเรา เพื่อให้ทราบการติดต่อเรามากขึ้น หรือเพียงร่วมสนุกกับคลับนักเรียนของเรา พร้อมประโยชน์อื่น ๆ และส่วนลดพิเศษ อีกมากมาย

โฮมเวิร์ค คลับ

คลับการบ้านสมาร์ทตี้ เป็นโปรแกรมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมกับความช่วยเหลือพิเศษ สถานที่ที่เงียบ สงบเหมาะแก่การทำการบ้านของนักเรียน เป้าหมายหลักของคลับการบ้าน คือ ช่วยให้ค่อย ๆ ซึมซาบนิสัยที่ดี, ทักษะขององค์กร, และ นักเรียนทุกคนรู้สึกถึงความสำเร็จ